Möten

Behöver ni en konferenslokal? Lokalen kommer att anpassas efter erat behov.

Vill kan även hjälpa er att planera upp dagen med andra aktiviteter.